Đóng

Chuyên mục khác

Hướng dẫn nhận Airdrop của SEI

Giai đoạn đầu tiên của mạng Sei đã hoàn tất, với phần kết của mạng thử nghiệm khuyến khích Đại Tây Dương. Mục đích của mạng thử nghiệm được khuyến khích của Sei là kiểm tra nghiêm ngặt mọi khía cạnh trong ngăn xếp của Sei—từ sự đồng thuận đến các ứng dụng—trước khi ra […]

17/08/2023 Quản Trị

Kĩ niệm một chuyến đi

Coinpublic hành trình chia sẽ niềm vui

Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Rất nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi ở bạn một sự […]

06/08/2023 Quản Trị

Các luật sư của Sam Bankman-Fried đạt được thỏa thuận về việc sử dụng lại các ứng dụng nhắn tin

Các luật sư của Sam Bankman-Fried đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên liên bang liên quan đến việc anh ta sử dụng các ứng dụng nhắn tin. Theo tài liệu tòa án ngày 6 tháng 2 , cả hai bên đã đồng ý rằng SBF “sẽ không sử dụng bất kỳ cuộc gọi […]

08/02/2023 Quản Trị