Uniswap vượt qua khối lượng giao dịch tích lũy là $ 1 Tn

Đánh giá tuần thị trường tiền điện tử (ngày 27 tháng 5 năm 2022) Thị trường Không có những tuần buồn tẻ trong không gian tiền điện tử, với điều này không phải là ngoại lệ. Đầu tiên, quỹ tiền điện tử tổ chức AUM (Tài sản được quản lý) giảm xuống 38 tỷ đô […]

23/08/2022 Việt Trường