Ubeswap – Dex đầu tiên trên hệ sinh thái Celo

Tổng quan Ubeswap Ubeswap là thị trường trao đổi token phi tập trung theo cơ chế AMM (Automated Market Maker), đây cũng là dự án đầu tiên trong Celo mang vai trò cung cấp thanh khoản cho các loại tài sản trong hệ sinh thái. Dễ hiểu hơn: Ubeswap chính là cánh cửa tiền tệ, […]

23/08/2022 Việt Trường