Đóng

Tin tức

Góc cá voi – Cá voi Bitcoin lớn thứ 3 “dậy sóng”, mua 2.135 BTC trong 1 tuần – Từ chối bán kể cả khi BTC lập đỉnh

Sau khi không hoạt động trong vài tuần, ví cá voi Bitcoin lớn thứ 3 thế giới đã quay trở lại khi thực hiện giao dịch mua đáng kể đến hơn 2.000 Bitcoin. Một trong những con cá voi Bitcoin lớn nhất đã tiếp tục “dậy sóng” với việc mua 2.135 Bitcoin tính bắt đầu […]

23/08/2022 Việt Trường